การพิจารณาเว็บไซต์

สำหรัับบริการ SEO

 • เว็บไซต์ต้องจดโดเมนเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้ว และโดเมนควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องสามารถปรับแก้ส่วนที่มีความสำคัญต่อ SEO ได้ เช่น Title,
  Meta Description, H1, Keyword Placement / Keyword Density
 • หากเป็นเว็บสำเร็จรูปจากผู้ให้บริการต่างๆ แพ็คเกจนั้นต้องรองรับการทำ SEO
 • เว็บไซต์ของลูกค้าต้องมีเนื้อหาเพียงพอและรองรับการทำ SEO
 • ทางบริษัทจำกัดลูกค้าไม่เกิน 3 รายต่อ 1 คีย์เวิร์ด เพื่อป้องกันการแย่งอันดับกันเอง
 • หากเคยใช้บริการ SEO จากที่อื่นมาก่อน จำเป็นต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบ
  เพราะจะมีผลต่อการให้บริการของเรา

ระบบตรวจสอบ การให้บริการของเรา

ท่านสามารถตรวจสอบการให้บริการของเราจากระบบ GinzaMetrics (Mountain View, CA) ซึ่งเป็นระบบการตรวจสอบอันดับที่เชื่อถือได้จากอเมริกา โดยลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบอันดับได้ด้วยตัวเองทุกที่ทุกเวลา สามารถดูค่าเฉลี่ยของอันดับในแต่ละวัน หรือกำหนดค่าเฉลี่ยอันดับตามช่วงเวลาได้เอง อีกทั้งยังแสดงผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่มีผลต่อการจัดอันดับของ Search Engine ได้อีกด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ SEO

 • เป็นบริการให้คำแนะนำในการปรับปรุงเว็บไซต์ และเพิ่ม Backlinks มายังเว็บไซต์
  ลูกค้าจำเป็นต้องปรับแก้เว็บไซต์เอง
 • หากต้องการให้ทางบริษัทเป็นผู้ปรับแก้เว็บไซต์ให้ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  คิดค่าบริการต่อเมื่อเว็บไซต์ติดในอันดับ 1 ถึง 10 แล้วเท่านั้น โดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ของคีย์เวิร์ดและอันดับที่ติดจริง
 • หากเดือนไหนอันดับไม่ติด 1 ถึง 10 ก็ไม่ต้องเสียค่าบริการในเดือนนั้นๆ
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ระยะสัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน ไม่สามารถยกเลิกก่อนได้
 • หลังจากเดือนที่ 6 ไปแล้วสัญญาจะต่ออัตโนมัติ หากต้องการยกเลิกสัญญา
  ต้องแจ้งบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน
 • หากต้องการยกเลิกสัญญาหลังครบ 6 เดือน ต้องแจ้งล่วงหน้าในเดือนที่ 5